Warunki prawne - Lovli Silk
0
Twój koszyk
Pusty koszyk
Lovli Silk Logo

Warunki prawne

LOVLI SILK

LOVLI SILK Sp. z o.o.

Adres:

Aleja Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa

office@lovlisilk.com

Tel. +48 600 821 540

NIP 527 289 5539, KRS 0000789435, REGON 383 550 502 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 5 000 zł opłacony w całości

Prawa autorskie

Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki audio i inne treści niniejszej strony internetowej, a także ich aranżacja i projekt są chronione prawami autorskimi. Zawartość tej witryny nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana ani udostępniana stronom trzecim w celach komercyjnych.

Odpowiedzialność

Zawartość tej strony internetowej jest tworzona i utrzymywana z największą możliwą starannością. Jednakże LOVLI SILK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność dostarczanych treści, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej witryny. Podobnie LOVLI SILK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za oferty stron internetowych innych operatorów, do których użytkownicy mają dostęp poprzez linki zamieszczone na stronie. Te treści stron trzecich są wyłączną odpowiedzialnością ich dostawców. Samo korzystanie ze strony internetowej LOVLI SILK Sp. z o.o. nie tworzy żadnych stosunków umownych między użytkownikiem a firmą LOVLI SILK Sp. z o.o.

Polityka prywatności

LOVLI SILK Sp. z o.o. bardzo poważnie traktuje ochronę Twoich prywatnych danych. Wykorzystanie danych mieści się wyłącznie w zakresie odpowiednio obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Odwiedzając tę stronę, zapisywane są informacje o logowaniu (data, godzina, przeglądana strona). Dane te nie są danymi osobowymi, ale są anonimowe. Są one oceniane wyłącznie do celów statystycznych. Przeniesienie na strony trzecie, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, nie ma miejsca.

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik poda je samodzielnie, np. w przypadku wypełniania formularza kontaktowego. Twoje dane są szyfrowane przed transmisją i przetwarzaniem w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

[FM_form id="1"]