POLITYKA PRYWATNOŚCI 

SKLEPU INTERNETOWEGO LOVLISILK.COM

Data publikacji: 10 luty 2022

Na tej stronie pozwolimy zwracać się do Ciebie, naszego Klienta, z pominięciem form grzecznościowych „Pani”, „Pan” czy „Państwo”. Przedstawiamy tutaj istotną tematykę przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, do której podchodzimy bardzo poważnie i naszą intencją jest stworzenie komunikatu, który będzie napisany w sposób transparentny i zrozumiały. Z tego powodu, aby dodatkowo nie komplikować naszego przekazu, zdecydowaliśmy się zrezygnować z form grzecznościowych i zwracać się do Ciebie bezpośrednio.

Ilekroć w tej Polityce prywatności mowa jest o „Tobie”, mamy na myśli każdą osobę, która odwiedza Lovli Silk, ale także klientów, którzy zdecydują się na zakupy w naszym sklepie.

Ilekroć w tej Polityce prywatności mowa jest o „nas” („my”), oznacza to podmiot, który zarządza stroną lovlisilk.com, czyli Spółkę Lovli Silk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ilekroć w tej Polityce prywatności mowa jest o „stronie” lub „serwisie”, mamy na myśli stronę lovlisilk.com.

Dobrze Cię tu widzieć!

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy odpowiedzialnie. Przedstawiamy Ci dokument, w którym zawarte są przygotowane dla Ciebie informacje. Znajdziesz tu m.in.

 • Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane oraz podstawy prawne, które mi to umożliwiają;
 • Informacje o wykorzystaniu plików cookies;
 • Informacje o technologiach śledzących związanych z korzystaniem z mojej strony internetowej.

Jednocześnie informujemy, że treść tej Polityki może ulec zmianie w dowolnym momencie, dlatego zachęcamy do zaglądania tutaj regularnie. Dla Twojej wygody na początku dokumentu podajemy informację o aktualizacji polityki prywatności i plików cookies.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Korzystając ze strony pamiętaj, że…

 1. Treści umieszczone w serwisie stanowią naszą własność intelektualną i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów o prawach autorskich. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez naszej uprzedniej zgody w formie pisemnej lub bez posiadania stosownej licencji.
 2. Jesteś zobowiązana/-y do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne, w tym w szczególności przekazanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Nie masz obowiązku przekazania mi swoich danych na żadnym etapie, jednak nieprzekazanie niektórych danych może wiązać się z tym, że konkretnej usługi czy celu nie będzie można zrealizować, np. poprzez ograniczenie działania plików cookies lub nie podanie adresu e-mail przy zapisie na newsletter.
 4. Nasza strona, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania, a także pliki cookies marketingowe czy analityczne. W dalszej części wskazujemy dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.
 5. Korzystamy także z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlanych zakładek. Szczegóły znajdziesz w tym dokumencie. 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka LOVLI SILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Plac Przymierza 6/9, 03-944 Warszawa; i adres do doręczeń: Plac Przymierza 6, Recepcja, Klatka A, 03-944 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789435; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł; NIP: 5272895539; REGON: 383550502.

Możesz skontaktować się z nami pod adresem: customercare@lovlisilk.com

Wysyłając wiadomość e-mail przekazujesz mi swoje dane osobowe – adres poczty e-mail oraz dane zawarte w wiadomości.

 

W jaki sposób dbamy o ochronę Twoich danych osobowych?

Rozumiemy, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mamy także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z Internetu. Dokładamy jednak najwyższych starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Twoich danych i zapewniamy, że wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa gwarantujące bezpieczeństwo danych.  

Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa.

Niniejsza Polityka jest oparta na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Już na tym etapie pragniemy Cię jednak poinformować, że nie wszystkie uprawnienia z RODO będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z naszej złej woli, lecz z natury przepisów prawa.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Jeżeli jesteś użytkownikiem, który odwiedza serwis i nie zakłada konta lub nie dokonuje zakupów w sklepie, wówczas dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy przetwarzamy zgodnie z następującymi zasadami: 

CEL PRZETWARZANIA ZAKRES DANYCH PODSTAWA PRAWNA
Kontakt z Tobą
(obsługa poczty elektronicznej)
 • Adres e-mail;
 • Imię i nazwisko;
 • Inne dane zawarte w treści wiadomości.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem serwisu i użytkownikiem lub użytkowniczką.
Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji) Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).
Cel analityczny i statystyczny – analiza danych zbieranych przy korzystaniu ze strony internetowej
 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • adres IP,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony, ścieżki nawigacji w witrynie i źródła odesłań.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim poznanie aktywności użytkowników na stronie).
Cel marketingowy i prowadzenie marketingu bezpośredniego
 • informacje zbierane w ramach wtyczek reklamowych od  Meta oraz Google, które pozwalają na śledzenie zachowań takich jak: wyświetlenie zawartości podstrony, przejście do kasy oraz utworzenie spersonalizowanych reklam na tej podstawie;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego: imię i nazwisko, adres e-mail.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów).
Wykorzystanie cookies
 • informacje gromadzone za pomocą plików cookies.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
Obsługa newslettera
 • adres e-mail,
 • imię, jeżeli podano.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zgodę wyrażasz podczas zapisywania się na newsletter).
Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów
 • wszystkie wyżej wymienione dane.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
 • wszystkie wyżej wymienione dane.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich).

 

Jeżeli jesteś klientem lub klientką, która dokonuje zakupów w sklepie Lovli Silk, wówczas, oprócz danych zawartych w powyższej tabeli, przekazujesz nam także inne dane, związane choćby z założeniem konta czy wystawieniem faktury. Dane te przetwarzamy zgodnie z poniższymi zasadami:

CEL PRZETWARZANIA ZAKRES DANYCH PODSTAWA PRAWNA
Rejestracja użytkowników i zarządzanie kontem użytkownika
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy udostępnienia i utrzymania Twojego konta w serwisie.
Złożenie i realizacja zamówienia (realizacja Twoich zakupów w sklepie)
 • imię i nazwisko;
 • adres do wysyłki;
 • adres rozliczeniowy
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • NIP,
 • firma prowadzonej działalności gospodarczej.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży.
Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawno podatkowych
 • firma prowadzonej działalności gospodarczej;
 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • NIP.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy
 • adres e-mail;
 • imię i nazwisko;
 • dane zawarte w treści reklamacji;
 • numer rachunku bankowego;
 • adres;
 • numer telefonu.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do. wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
Wyrażenie przez Ciebie opinii o zakupach
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • treść opinii.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest możliwość uzyskania i rozporządzania dobrowolnie udzieloną opinią klientów).
Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów
 • wszystkie wyżej wymienione dane.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
 • wszystkie wyżej wymienione dane.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich).

 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych – nie mają jednak one charakteru absolutnego i w niektórych przypadkach ich zrealizowanie nie będzie możliwe:

 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co dzieje się z jej danymi osobowymi – aby zagwarantować Ci to prawo tworzymy dla Ciebie niniejszą Politykę.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeżeli otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do danych, musimy Ci, jako administrator, zagwarantować wykonanie tego uprawnienia najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania Twojej wiadomości. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to poinformujemy Cię, zgodnie z przepisami, czy przetwarzamy Twoje dane i wówczas możemy w szczególnych przypadkach przedłużyć termin realizacji Twojego żądania o dwa miesiące.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – oznacza, że możesz domagać się od administratora usunięcia swoich danych. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych np. gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do realizacji określonych celów przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych, którego administrator dokonuje na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. lit f).
 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie skontaktuj się z nami pod adresem customercare@lovlisilk.com.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem serwisu oraz sklepu z naszymi produktami. Starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, kierując się zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony.

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich podmiotów, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych. Zostały one podzielone na dwie grupy – pierwsza grupa to podmioty, które dane przetwarzają na terenie Unii Europejskiej, a druga – przetwarza dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w USA). 

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarem Gospodarczym:

OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 220286, NIP 8992520556). Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu (utrzymywania danych na serwerze).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://www.ovh.ie/personal-data-protection/privacy_policy.xml.

___4values_____

GINI Natalia Gorczyczewska ul.Okrzei 4/12m.57, 91-075 Lódź Nip 7272852867______

Podmiot świadczący obsługę naszej poczty elektronicznej.
____________brak Podmiot dostarczający system ankiet opiniujących.
Fakturownia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 572426, NIP 5213704420) Podmiot świadczący usługę wystawienia i archiwizacji dokumentów księgowych (faktur, not).
Four Tax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 319764, NIP 5272590515) Podmiot świadczący usługi księgowe i rachunkowe (w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych).
Move Closer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 431208, NIP 5213635481)

______CONSULTING Bartłomiej Garbiec, _____ul.Kopernika 23a,90-552 Łódź__NIP 7722366607_

GINI Gorczyczewska ul.Okrzei 4/12m.57, 91-075 Lódź Nip 7272852867_

Wsparcie techniczne i administracyjne w prowadzeniu serwisu i sklepu, obsługi klienta, kampanii sprzedażowych.
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 274399, NIP 7792308495) Operator płatności PayU, za pomocą którego można dokonać są płatności w sklepie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/.
PayPal (Europe) S. à r.l. et cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu Platforma, za pomocą której dokonywane są płatności w sklepie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub?locale.x=pl_PL
GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS 942075, NIP 9581468984)

4Values sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków KRS 0000667616, NIP 5342541523, REGON 36677428700000

 

Podmiot dostarczający usługę newslettera. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci.

 

Podmiot świadczący usługi związane z obsługą sklepu internetowego, w szczególności w zakresie magazynowania, obsługi zamówień, zwrotów. 

 

 

Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Google Analytics (Google LLC) Wtyczka umożliwiająca zbieranie i interpretowanie danych analitycznych i statystycznych związanym z ruchem użytkowników na stronie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Aby zablokować działanie Google Analytics w Twojej przeglądarce zainstaluj wtyczkę dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Ads (Google LLC) Wtyczka marketingowa pozwalająca na kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam tworzonych na podstawie analizy Twoich preferencji i zachowań w naszym sklepie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://support.google.com/google-ads/answer/7664943.

Facebook Ads (Meta) Wtyczka marketingowa pozwalająca na kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam tworzonych na podstawie analizy Twoich preferencji i zachowań w naszym sklepie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Meta Pixel (dawniej: Facebook Pixel), Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie Wtyczka społecznościowa udostępniana przez Meta (Facebook), która informuje administratorów Meta (Facebooka), że nasza strona została przez Ciebie wyświetlona oraz o Twoim numerze IP. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Informacja na temat infrastruktury Google LLC

Infrastruktura Google może być rozproszona i zlokalizowana w wielu centrach danych na całym świecie. Dla Ciebie oznacza to, że niektóre miejsca przechowywania danych Google znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Niemniej jednak Google LLC potwierdza zgodność z przepisami europejskimi w zakresie ochrony danym w tym RODO. Dodatkowo Google oświadcza, że niezależny audytor zewnętrzny wydał usłudze Google Cloud certyfikat SOC 2/, wobec powyższego Google zapewnia, że dane są dodatkowo chronione zgodnie z wymogami certyfikatu SOC 2/3, który jest standardem w branży audytorskiej. 

Informacja na temat wtyczki społecznościowej Meta Pixel

Strona internetowa, z której korzystasz, zawiera rozwiązanie dostarczane przez Meta – Meta Pixel. Administrator Meta może dzięki temu uzyskać informacje, że odwiedzasz stronę oraz Twój adres IP. Jeżeli odwiedzasz moją stronę, będąc jednocześnie zalogowany na swój profil na Facebooku, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP. 

Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich wizyt na stronie, wystarczy, że przed odwiedzeniem strony wylogujesz się z portali społecznościowych. 

Co to są pliki cookies i jakich plików cookies używa ta strona?

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. 

Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przez nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z opcją zaakceptowania używania plików cookies. Zaakceptowanie domyślnych ustawień powoduje, że akceptujesz wykorzystanie plików cookies:

 • niezbędnych, koniecznych do prawidłowego wyświetlania strony, identyfikacji powracających użytkowników, zapamiętywania stanu koszyka;
 • funkcjonalnych, pozwalających na zapamiętanie danych do logowania, danych z formularza zamówienia lub ankiet;
 • funkcjonalnych, pozwalających na optymalizację wyświetlania strony i dostosowanie jej zawartości do indywidualnych preferencji odbiorcy;
 • analitycznych i wydajnościowych, pozwalających na prowadzenie anonimowych statystyk dotyczących ruchu i zachowań użytkowników na stronie;
 • reklamowych, które służą do remarketingu, czyli przekształcenia zachowań użytkowników na stronie w reklamę wyświetlaną dla użytkownika w ramach usług marketingowych Google Ads oraz Facebook Ads, która będzie najlepiej odzwierciedlać preferencje użytkowników.

Nie potrzebujemy Twojej zgody, aby zapisywać na Twoim urządzeniu pliki cookies niezbędne. Na pozostałe pliki cookies wyrażasz zgodę wybierając „Akceptuj” przy komunikacie o plikach cookies, kiedy pierwszy raz odwiedzasz stronę. Swoją decyzję możesz zmienić z poziomu ustawień cookies swojej przeglądarki. W przeglądarce możesz także usunąć pliki cookies, jednak usunięcie wszystkich plików cookies może spowodować usunięcie zapisanych w nich informacji, np. o Twoich preferencjach dotyczących wyświetlania strony czy zapisanego koszyka.

Co to są logi serwera?

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio na adres administratora (customercare@lovlisilk.com).

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z serwisu. Jeżeli zakładasz konto w sklepie i składasz zamówienie na oferowane tam produkty — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane ze świadczonymi przez nas usługami.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z serwisem lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie. 

Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do profilowania, które mogłoby skutkować podjęciem wobec Ciebie zautomatyzowanej decyzji, która mogłaby wpłynąć na Twoją sytuację prawną.

Analizujemy zachowania użytkowników na naszej stronie i w naszym sklepie – np. dodawanie produktów do koszyka, przeglądanie stron produktów czy historia zakupów, i na tej podstawie możemy np. przyznać klientce lub klientowi kod rabatowy, przypomnienie o niedokończonych zakupach czy propozycję produktu, który może odpowiadać gustom danego klienta lub klientki. W żadnym wypadku monitorowanie zachowań użytkowników nie jest wykorzystywane do np. wydania decyzji o zawarciu umowy sprzedaży czy umowy świadczonej drogą elektroniczną.

Informujemy jednocześnie, że masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

Korzystania z serwisu w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania z funkcjonalności strony. 
3  lub 6 lat + 1 rok w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie.
5 lat + 1 rok w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa nakazującymi przechowywanie dokumentacji prawno podatkowej i rachunkowej (5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
Funkcjonowania newslettera w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z zapisaniem się na newsletter, chyba że użytkownik wcześniej zrezygnuje z newslettera — wówczas przez okres związany z obroną przed roszczeniami.
Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.

 

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej usługi wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. 

Oczywiście, w przypadku np. skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia, wydania określonej decyzji administracyjnej czy wymogu wynikającego wprost z przepisu prawa usunięcie danych osobowych może nastąpić w szybszym terminie niż wynikający z powyższej tabeli.  Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

Pliki i technologie śledzące 

 1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. 
 3. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 4. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.
 5. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).
 6. Pamiętaj, proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
 7. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
 1. a)   wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram; 
 2. b)   narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.

Logi serwera 

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Usługa newsletter 

 1. Świadomie dobieramy dostawców usług, z których korzystamy, tak aby zapewnić Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych.
 2. Dostawcą usługi newsletter jest Getresponse Sp. z o.o. 
 3. Twoje dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera.
 4. Twoje dane, tj. imię oraz Twój e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
 5. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera. 
 6. Gwarantujemy Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 7. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera.
 8. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony interes administratora danych. 
 9. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter.
 10. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 11. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 12. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu. 

Usługa Google Analytics: 

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych. 
 2. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
 3. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej. 
 4. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.  
 5. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możemy np. dopasować moją ofertę. 
 6. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. 
 7. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Media społecznościowe 

 1. Strona internetowa, z której korzystasz, zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram. 
 2. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz stronę ze swojego adresu IP.
 3. Informujemy Cię, że jeżeli odwiedzasz tę stronę, będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.
 4. Pragniemy podkreślić, że nie dysponuję informacjami od platform społecznościowych o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich politykami prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie.
 5. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich wizyt na mojej stronie, to rekomendujemy wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

 

 

Postanowienia końcowe: 

 1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot praw autorskich Administratora.
 2. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez naszej wyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z tej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Twoje zakupy (0)

Twój koszyk jest pusty